Naar onderdeel 8 tot 11 jaarNaar onderdeel 11 tot 14 jaarNaar onderdeel 14 tot 18 jaarNaar onderdeel voor volwassenen
14 tot 18 jaar kindermishandeling

Vormen van kindermishandeling

Het kan zijn dat een kind of een jongere veel geslagen wordt, constant wordt uitgescholden, niet goed te eten of nauwelijks aandacht krijgt, of gedwongen wordt tot seks, enzovoorts. Kindermishandeling wordt vaak ingedeeld in de volgende vijf vormen.

• Lichamelijke mishandeling
• Lichamelijke verwaarlozing
• Psychische mishandeling
• Psychische verwaarlozing
• Seksueel misbruik

In een gezin waar kinderen mishandeld worden, is vaak sprake van meerdere vormen tegelijk.

De laatste jaren is er ook steeds maar aandacht voor kinderen die:
• Getuige zijn van geweld in het gezin


Illustratie van Heleen van Heuvel

Illustratie van Heleen van Heuvel

• Terug • Over deze site• Sitemap