Naar onderdeel 8 tot 11 jaarNaar onderdeel 11 tot 14 jaarNaar onderdeel 14 tot 18 jaarNaar onderdeel voor volwassenen
14 tot 18 jaar kindermishandeling

Definitie van kindermishandeling

Hiernaast staat de officiële definitie van kindermishandeling. Dat is een ingewikkelde volzin die waarschijnlijk een heleboel vragen bij je oproept.

Lees daarom de uitleg van de definitie en de beschrijvingen van de vijf vormen van kindermishandeling.

• Uitleg definitie
• Vormen

Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel'.

(Uit de Wet op de jeugdzorg)

• Terug • Over deze site• Sitemap